WEBINAR, godz. 17:00-19:00

17.00-17.10
Zaburzenia hemostazy jako wyzwanie interdyscyplinarne z punktu widzenia transfuzjologa – cz. 1.
Prof. Magdalena Łętowska
17.10-17.35
Rola lekarza specjalisty w opiece nad pacjentem z nabytą skazą krwotoczną
Prof. Jerzy Windyga
17.35-18.05
Współpraca lekarz-pielęgniarka-diagnosta na przykładzie nabytej hemofilii
Dr Ewa Stefańska-Windyga
18.05-18.25
Rola pracowni diagnostyki laboratoryjnej w skoordynowanej opiece nad pacjentem ze skazą krwotoczną
Dr Edyta Odnoczko / Dr Beata Baran
18.25-18.40
Zaburzenia hemostazy jako wyzwanie interdyscyplinarne z punktu widzenia transfuzjologa – cz. 2.
Prof. Magdalena Łętowska
18.40-19.00
Dyskusja on-line
 
 

Pozostań w bieżącym kontakcie z firmą Novo Nordisk